Middag lördag kväll i Degeberga

Efter utställningen på lördagen erbjuder SPHKs rasklubb för samojedhund tacobuffé till en kostnad av 150 kr/person.

Anmälan senast tisdag 16 april till ordforande.sam@sphk.se
Meddela även om du är i behov av specialkost.

Betala senast 16 april till SPHKs rasklubb för samojedhund pg: 23 83 54-5