Uppdaterade stadgar

Revidering av rasklubbarnas stadgar, bakgrund. En diskussion har uppstått under årsmötet 2023 dels pga den överflödiga punkten på dagordningen och dels eftersom samojed haft en extra ledamot i sin styrelse efter sammanslagningen med samojedringen och ändringen noterades inte inför årsmötet. Stadgarna ska vara lika för alla rasklubbar inom SPHK. Under

Fortsätt läsa

Nyhetsbrev december 2023

Hej alla medlemmar i SPHK rasklubb för samojed! Planeringen inför vintersamlingen i Furudal håller på för fullt. Program och kallelse till årsmötet ligger ute på hemsidan och det fylls på med kringaktiviteter allt eftersom det blir klart med dag och tider. Det blir en del ändringar i upplägget 2024 då

Fortsätt läsa