Handlingar för fullmäktige den 3 juni

Försättsblad SPHKs fullmäktigemöte 2023

Dagordning pdf SPHKs fu llmäktigemöte den 3 juni 2023

Motion pdf fullmäktige  NKU

Valberedningens preliminära förslag

Valberedningens förlag och presentation av JK

Verksamhetsberättelse för Svenska Polarhundklubben avser år en 2022 till 2023

Verksamhetsplan 2023 – 2024

Balans BR RR

Ekonomi Prel år 2022

Prel Resultaträkning –

Revisionsberättelse SPHK 2023

Årsredovisning SPHK 2022 (balans och resultaträkning)