Var står SKK i frågor runt rashundsavel

Frågor kring hundars hälsa är på tapeten i många länder.

Rashundsaveln ifrågasätts och på några håll har restriktioner införts av myndigheter för vissa raser. Var står SKK i den här frågan och vilka åtgärder vidtar organisationen?

Vd Kees de Jong, ordförande Thomas Uneholt och Helena Skarp, chef för avdelningen för avel och hälsa, pratar kring detta viktiga ämne och svarar på era frågor i ett Zoom-möte den 18 april kl. 19:00 (incheckning från 18:00)

Läs vidare om detta på SKKs hemsida 

Zoom-mötes-länk