Valberedningen inför SPHKs fullmäktigemöte informerar

Inför SPHKs fullmäktigemöte (årsmötet) 2023 är valberedningen nu igång med sitt arbetet.

 Vi 4 som representerar valberedningen 2023 har ett ganska stort nätverk och tillsammans med er medlemmar blir nätverket ännu större.

Vi hoppas hitta trevliga, aktiva och arbetsvilliga kandidater som förslag till kommande styrelse. Om du som medlem vill nominera en person så är det väldigt välkommet. Personen som du föreslår måste vara tillfrågad och ha godkänt att du föreslår denne. Mejla ditt förslag till valberedningen senast den 9 maj 2023.

valberedning@sphk.se

 Som många säger så handlar det inte att sitta i en styrelse utan att arbeta i en styrelse. Man behöver absolut inte kunna allt men viljan att lära sig måste finnas, det i kombination med erfarenhet och kunskap hos andra kan det bli ett härligt och positivt klimat.

Vill vi ha en aktiv klubb så behöver alla hjälpas åt.

Väl mött hälsar valberedningen SPHK

Tess Lindman – Alaska malamute
Helene Larsson – Samojedhund
Sara Eliasson – Siberian husky
Sofia Wallin – Grönlandshund