Var är Svenska Kennelklubben år 2030?

Var är Svenska Kennelklubben år 2030?

Svenska Kennelklubbens centralstyrelse beslutade under hösten 2021 att inleda ett visionsarbete med målet att identifiera en vision om var SKK ska vara år 2030, och därefter utarbeta strategier som kan ta organisationen mot visionen.