Klubbverksamhet under sommaren och början av hösten 2020

SENAST UPPDATERAD DEN 10 JUNI 2020 

Här hittar du information om vilken klubborganiserad verksamhet som får genomföras inom SKK-organisationen under sommaren och början av hösten 2020.
Vid sitt möte den 9 juni tog Centralstyrelsen åter upp frågan om klubborganiserad verksamhet som planeras att genomföras under sommaren och början av hösten 2020.

 Info till SKKs klubbar efter CS mote den 9 juni