Viktig information angående meriteringsblankett

Dela och sprid vidare denna information!

Förarens ansvar är:

Det är förarens eget ansvar att allt är rätt ifyllt vad gäller siffror i registreringsnumret, chipnummer och namn. Stämmer inte detta kommer hunden alternativt hela spannet att strykas.

• Meriteringsblanketter och stamtavlor måste vara tydliga och läsbara, annars måste blanketten skrivas om alternativt ogiltigförklaras.

• När antalet strukna hundar påverkar spannstorleken så att de understiger minimiantalet för den klass man startat i stryks hela spannet.

• Blanketten bör vara dataskriven- är du osäker hur du ska göra kontakta arrangören i god tid eller någon i din rasklubb/distrikt som kan tala om för dig hur du ska göra.

• Fyll noga i alla fält och det är oerhört viktigt att det är korrekta uppgifter som fylls i.

• Tips: kopiera registreringsnummer och chipnummer direkt från SKK hunddata så blir det inga misstag.

• Ras, landsbokstav och registreringsnummer – OBS håll isär landsbokstav från resten av registreringsnumret som listan säger.

• Var uppmärksam på att det blir rätt registreringsnummer och landsbokstav. I Sverige har vi både hundar med S eller SE som landsbokstav. Ändra inte alla era hundar till SE utan följ registreringsbeviset för annars blir det fel och din hund finns inte i databasen.

• Fyll i hundens namn från registreringsbeviset – inga ”kallarnamn” ska finnas med och inga titlar skall vara med.

• Kryssa för vilken merit det är du ska köra för

• Fyll i vilken tävling det gäller med datum, plats osv och även vilken distans det gäller.

• Dubbelkolla allt en gång till innan du skriver ut.

• Skriv ut blanketten och skriv under den för hand innan du tar med den till arrangörens sekretariat och lämnar i den där.

• Observera att en del arrangörer vill ha två exemplar av blanketten, kontrollera att du har med rätt antal.
OBS! Om du skriver listan i förväg med fler hundar än du ska starta med måste du tydligt stryka över de hundar som inte ska starta med en mörk tuschpenna (ej bläckpenna eller blyertspenna) så att namn och registreringsnummer inte syns – samt fyller i rutorna med ej start tydligt.

Lathund förare – meriteringsblanketter

_______________________________________________________________________________________

Arrangörens ansvar är:

Kopia på stamtavla på de utländska hundarna ska vara inlämnad tillsammans med anmälan enligt de nya meriteringsreglerna.

• Om de säger att deras hund deltagit i Sverige förut kan detta dubbelkollas på hunddata och om hunden finns registrerad där (i SKKs system) är det ok utan stamtavla. Men då måste ni vara riktigt säkra på detta först.

• Kopian på stamtavlan ska helst lämnas digitalt t.ex. scannad – ej fotad. Scannapp i telefonen är ok.

• Är det en papperskopia måste den vara i bra kvalitet och lättläst och ni måste ha en scanner för att kunna skicka denna vidare till tävlingssekreterare.

• Meriteringsblanketter och stamtavlor måste vara tydliga och läsbara, annars måste blanketten skrivas om alternativt ogiltigförklaras. Detta är förarens ansvar!

• Kontrollera att alla uppgifter på stamtavlan är med och att det är tydligt.
Registreringsnummer, ras, kön, namn och föräldrar samt vem som utfärdat stamtavlan motsvarande SKK.

• OBS! Endast hundar med en godkänd FCI-stamtavla godkänns

• OBS Stamtavlan får inte vara utdragen från någon webbsida motsvarande SKKs hunddata eller norsk dog web- de är inte godkända.

* Kontrollera meriteringsblanketten så den är korrekt ifylld

• Att rätt förkortning för rätt ras används
Alaskan malamute – AM, Grönlandshund – G, Samojedhund – S, Siberian husky SH

• Håll isär S och SE som landsbokstav i registreringsnumret.

• Hundar födda i Sverige eller av annan anledning har svenskt registreringsnummer SKA ange sitt svenska registreringsnummer oavsett var de bor i dag.

• Registreringsnumret måste vara korrekt – en siffra fel blir en helt annan hund och ibland även annan ras… Detta är förarens ansvar!

• Det är viktigt att ägaren till utländska hundar skriver rätt landsbokstav och registreringsnummer.

• Att det står hundens namn enligt stamtavlan

• Att det endast står de hundar som ska starta på lappen. Om andra namn finns med ska de vara tydligt överstrukna (inte bara med bläck eller blyertspenna utan rejäl tuschpenna så namnet blir helt oläsbart samt att rutan ej start fylls i direkt)

• Om två blanketter ska lämnas kontrollera att det är två lika tydligt dataskrivna blanketter som lämnas in/spann och start. OBS! Kan vara handskrivet – vi kan inte kräva dataskrift, det är endast ett önskemål

• Om två blanketter lämnas kontrollera att båda blanketterna är underskrivna av föraren

• Kontrollera att alla uppgifter på föraren är tydligt ifyllda

• Kontrollera att rätt klass, distans och vad de vill meritera för är ifyllt

• Listor ifyllda med blyerts är ogiltiga

• Fyll i startnummer på blanketterna som ni fått in.

När sekretariatstiden är slut kontrollera att alla som finns med på anmälningslistan för provet har lämnat sina meriteringslistor och visat vaccinationer mm.

Om någon saknas kontakta föraren direkt eller kontakta tävlingsledaren eller någon i styrelsen om detta så får vi ta kontakt med föraren och kolla vad som skett eller om spannet är struket beroende på vilken policy ni som arrangör har.

Lathund arrangörer – meriteringsblankett