Tidplan för revideringen av regelverket för meritering 2022-2026

Tidplan för revideringen av regelverket för meritering 2022-2026.

Deltagare i arbetsgruppen är:
Alaskan malamute:
Grönlandshund: Helen Söderström Sofia Wallin Samojed: Camilla Nyström, Linda Almquist Siberian husky: Jenny Larsson Ylva Malmberg

SPHK
Sammankallande: Anders Hörnlund

Tidplan

2019 januari

  • Gå igenom rasstandarden, fundera och diskutera om meriteringarna verkligen prövar det som standarden beskriver?
  •  Fundera också över syftet med meriteringen.
  •  Gemensamt för raserna är bland annat styrka, uthållighet och polara egenskaper.
  • Dokumentera förslag på förbättringar inför revideringsarbetet.

2019 december
Slutlig sammanställning av förslaget skickas ut till rasklubbarna för förankring i rasklubbarna.

2020 januari-mars
Information och förankring på rasklubbarnas årsmöten. 2020-03-29. Rasklubbarnas kommentarer skickas in till SPHK C.

2020 april
Reviderat förslag fastställs av SPHKs styrelse.

2020 maj
Information på SPHKs årsmöte.

2020 juni-november
Det formella regelverket utarbetas och skickas på remiss till rasklubbarna

2020 december- 2021 januari
SPHKs styrelse fastställer slutligt förslag till meriteringsregler.

2021-01-30
Förslag på meriteringsregler 2022-2026 överlämnas till SKK för fastställelse.

2021-06-01
Eventuella frågeställningar från SKK besvaras. Frågorna behöver eventuellt ut på remiss till de berörda rasklubbar.

2022-01-01
Nya meriteringsregler träder i kraft.

 Tidplan för revideringen av meritering 2022-2026