Hedersmedlemmar

SPHK har idag fått två nya hedersmedlemmar!
Gösta Karlberg och Lennart Andersson

Hedersmedlem är medlem som på ett förtjänstfullt sätt främjat klubbens syften.

Hedersmedlem utses av fullmäktigemötet efter förslag från styrelsen/rasklubbarnas styrelser och har samma rättigheter och skyldigheter som ordinarie medlem men betalar ingen medlemsavgift

Bakgrund
Gösta Karlberg, medlem i det som en gång var grönlandarklubben, bildad 1971. Året därpå ändrades namnet till Svenska Polarhundklubben (SPHK). Gösta är den som kom på namnet SPHK, där han även varit kassör. Förutom att han deltagit på klubbens tävlingar, Polardistans och arbetsprover har han hjälp till som funktionär och preparerat spår under många år. Gösta har erhållit Svenska Kennelklubbens (SKK) förtjänsttecken.

Lennart Andersson, blev medlem 1978 i grönlandshundklubben, köp av hund kom först ett år senare. Lennart har suttit som ordförande i grönlandshundklubben och Svenska Polarhundklubben. Han har även verkat i SKKs grupp för arbetsprover som sedemera blev SKK PTK. Lennart ligger bakom flera fjällturer, tävlingar och arbetsprover. Han har även deltagit på Polardistans både som aktiv och som funktionär under många år. Lennart har erhållit Svenska Kennelklubbens (SKK) förtjänsttecken.

Motivering
Förutom att vara stora konkurrenter i spåret har Gösta Karlberg och Lennart Andersson varit och är lojala förebilder i grönlandshundklubben och Svenska Polarhundklubben. Två personer med lång historia där grönlandshunden ligger båda varmt om hjärtat.