Första fullmäktigemötet avklarat och SPHK-styrelsen ser ut enligt följande

Ordinarie ledamötet
Ordförande Anders Hörnlund
Viceorförande Karina Andreasen
Sekreterare Peter Jacobsen  
Ekonomi Annelie Jönsson
 
ledamot
Maurice Hermans
 
Ersättare
Daniel Worrsjö
Lena Tano
 
Revisorer
Hans Ramberg
Freddie Åkerlind
 
Valberedning
Helen Larsson
Sofia Wallin
Runa Jacobsson
 
Övriga poster är samma