Information om valordning inför SPHKs fullmäktigemöte den 3 juni 2023

Senast 9 maj: Valberedningen ska senast 25 dagar före fullmäktigemötet överlämna ett preliminärt förslag till val av styrelse enligt § 8 moment 6 punkt 15. Det preliminära förslaget ska bifogas i kallelsen till fullmäktigemötet.

20 maj: Rasklubbar kan fram till 14 dagar före fullmäktigemötet nominera personer som de anser lämpliga som kandidater vid val enligt § 8 moment 6 punkt 15. Nominering sker till valberedningen valberedning@sphk.se som har rätt att nominera ytterligare personer.
 
27 maj: Valberedningens slutliga förslag samt en lista över övriga nominerade kandidater ska vara styrelsen tillhanda senast sju dagar före fullmäktigemötet för vidare befordran till rasklubbarna samt fullmäktigedelegaterna.

3 juni 2023: SPHKs fullmäktigemöte Best Western Bristagatan 22, 195 60 Arlanda.

För mer information, § 9 Valordning enligt SPHKs nya stadgar

Styrelsen Svenska Polarhundklubben