SKKs hemställan till landsbygdsministern

Hemställan till landsbygdsministern

(Avkortad text)
Vi inom Svenska Kennelklubben ser, med anledning av Renmarksutredningen, med oro på hur vår verksamhet riskerar att avgränsas allt mer i framtiden när konkurrensen om mark blir allt större. 

Att samsas är vägen framåt

Vi vill värna den svenska traditionen att kunna samsas om våra naturresurser i Sverige.

Läsa hela texten på SKKs hemsida

Läs hemställan i sin helhet.