Information gällande rasklubbarnas årsmöte

Information gällande rasklubbarnas årsmöte enligt nya stadgar

Mycket förkortad version av rasklubbarnas stadgar. Läs stadgar i sin helhet här

§ 7 Årsmöte

Moment 1 – ordinarie årsmöte

Ordinarie årsmöte ska hållas årligen före mars månads utgång.

Moment 3 – digitalt årsmöte

Årsmötet får genomföras som digitalt årsmöte i enlighet med anvisningar från SKK.

Moment 4 – kallelse och möteshandlingar

Kallelse till ordinarie eller extra årsmöte ska utfärdas av styrelsen och delges medlemmarna senast 21 dagar före mötet.

Moment 7 – beslut och röstning

Rösträtt och rätt att reservera sig mot beslut vid årsmötet tillkommer medlemmar som:

  • fyller 16 år senast samma år som årsmötet avhålls
  • varit medlemmar den 31 december året före årsmötet såväl som vid tidpunkten för årsmötet.

Följ länken och läs vidare