Kallelse till Svenska Polarhundklubbens årsmöte 16 juni 2021

Kallelse till Svenska Polarhundklubbens årsmöte 2021

Samtliga medlemmar kallas härmed till Svenska Polarhundklubbens årsmöte den 16 juni 2021.

Mötet genomförs på distans som ” digitalt förenklat årsmöte” och pågår under tre dagar. Du deltar genom att någon gång under mötestiden avge dina röster. Du kan läsa mer om mötesformen på SKK.se och i de bifogade dokumenten ”instruktion för mötesdeltagare” samt ”arbetsordning” för mötet.

Deltagande vid mötet är endast möjlig för medlemmar som haft ett gällande medlemskap den 31 maj och har korrekt mejladress registrerad hos klubben. Om du vill registrera eller ändra din mejladress hos klubben – ta kontakt med Christina Bjerstedt Ohlsson via medlem@sphk.se

Kallelse digitalt förenklat årsmöte
Guide för mötesdeltagare vid digitalt förenklat årsmöte
Arbetsordning digitalt förenklat årsmöte
Underlag Rambudget 2021

Handlingar 2019:

Balansräkning 2019
Resultaträkning 2019
Revisionsberättelse 2019

Handlingar 2020:

Balansräkning 2020
Resultaträkning 2020
Revisionsberättelse 2020
Verksamhetsberättelse för SPHK år 2019 och 2020

Handlingar 2021:

Rambudget 2021
Verksamhetsplan 2021
Valberedningens förslag 2021