SKK har startat en namninsamling mot smuggling och massimport av hundar!

“SKK kräver politiska åtgärder för att komma åt problemet med smuggling och massimport av hundar. Därför har vi startat en namninsamling som senare ska överlämnas till våra beslutsfattare.”

Följ länken här för att komma till inlägget på SKK.SE!

Följ länken här för att komma direkt till namninsamlingen!