Alla SPHKs aktiviteter ställs in till och med 31 maj

Alla SPHKs aktiviteter ställs in till och med 31 maj
Med anledning av SKKs beslut på grund av Covid-19 har styrelsen för SPHK beslutat att ställa in samtliga aktiviteter såsom utställningar, provtillfällen, tävlingar, andra sammankomster utomhus med fler än 8 deltagare och alla inomhusaktiviteter till och med den 31 maj 2021.

Detta gäller även årsmöten. SKK har gett klubbarna möjlighet att skjuta på sina årsmöten fram till sista juni. Information om detta finns på SKKs hemsida.

Om pandemiläget förändras och SKK ändrar sitt beslut kommer även SPHK att ändra sitt.
Aktuell information finns på SKKs hemsida.

Anders Hörnlund
Ordförande SPHK