Inbjudan och nytt datum för SPHKs årsmöte

Inbjudan och nytt datum för SPHKs årsmöte
 
Med anledning av covid-19 har SPHKs styrelse den 7 april 2020 beslutat att flytta årsmötet till Mora den 19 september. Årsmötet genomförs efter rasklubben för siberian huskys utställning och rasklubben för grönlandshunds träff.
 
SPHK reserverar sig mot eventuella ändringar beroende på utvecklingen av covid-19 och SKKs riktlinjer vad gäller träffar, möten, utställning och tävlingar.
 
Tid för mötet meddelas senare
  • På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar.
  • Inför årsmötet finns möteshandlingar på SPHKs hemsida.
  • Motioner ska, skriftligen och underskrivna vara styrelsen tillhanda senast den 16 april 2020.
Anders Hörnlund
SPHKs ordförande