Information om Canadien Eskimo Dog

Information om Canadien Eskimo Dog
Svenska Kennelklubbens föreningskommitté har den 23 maj 2019 (protokoll SKK/FK nr 3-2019 § 509) beslutat att
tillfråga Svenska Polarhundklubben om övertagande av rasansvaret för Canadien Eskimo Dog (CED). Det finns idag ingen rasklubb inom SKK för CED i Sverige.

Svenska Polarhundklubben har inte fattat något beslut i frågan om klubbtillhörighet. Frågan kommer att diskuteras inom SPHKs styrelse under arbetshelgen.

Detta innebär att Canadien Eskimo Dog tillsvidare inte får delta på någon utställning arrangerad av SPHKs rasklubbar eller distrikt.

Anders Hörnlund
Ordförande Svenska Polarhundklubben