Årsmöte – en demokratisk process – ditt ansvar

Årsmöte – en demokratisk process – ditt ansvar

Nytt år nya vindar. Under första halvan av året väntar återigen årsmöten för rasklubbar, distrikt och SPHK. Det innebär att några sitter kvar, en del väljer att avgå och några blir avsatta för att valberedningen har andra förslag.

Det kan till och med vara så att personer väljer att göra en ”kupp” under årsmötet. En kupp inträffar t.ex. när en minoritet medlemmar driver igenom förändringar i eget intresse, tack vare att de når majoritet på grund av majoritetens (soffliggare) ointresse att komma till årsmöte.

Det finns en strategi i denna gruppering, ofta hemlig för sittande styrelse och valberedning. Syftet är inte helt sällan att ”ta över” inflytelserika poster i föreningens ledning.

För att undvika ”kupper” måste klubben få ”soffliggarna” att resa sig upp och delta på årsmötet. Detta är ett utmärkt tillfälle att vara med och påverka föreningens verksamhet och vara delaktig i den demokratiska process vi har i enlighet med stadgarna.

Anders Hörnlund

Ordförande SPHK