Funktionärer

Funktionärer
Idag har det blivit svårare och svårare att få hjälp av funktionärer. Allt för ofta är det sittande styrelse i rasklubbar och distrikt som utöver sitt ideella uppdrag också är funktionärer. Detta är inte en hållbar situation för de som är förtroendevalda. Detta gäller både rasklubbar och distrikt. För att kunna genomföra arrangemang som utställning, arbetsprover och tävlingar krävs funktionärer. Därför bör medlemmar och alla som är med som t.ex. deltagare/förare och ”handler” hjälpa till på något sätt.

Kan vi inte hjälpas åt att lösa problemet med funktionärer måste vi inom SPHK börja ställa krav på medlemmarna. Exempelvis kan de som ställer ut, genomför arbetsprover eller vill tävla på hemmaklubbens tävlingar ställa upp med minst en funktionär. De kan t.ex. hjälpa till vid registrering, kontroll av meriteringsblanketter eller där andra behov finns.

Mattias Hult Grindals ledare skriven för Gävle Dala i Polarhunden ger en bra vägledning om vart vi bör sträva mot inför kommande arrangemang.

Anders Hörnlund
Ordförande SPHK