Obligatorisk utbildning i föreningsteknik

Söndagen den 27 maj bjuder SPHK på en utbildning i föreningsteknik arrangerad av SKK. Inbjudna är representanter från SPHKs styrelse, 2 personer från varje rasklubb och 2 personer från varje distrikt. Totalt har vi plats för 25 – 30 personer. Vill en rasklubb eller distrikt anmäla ytterligare en person sätter vi upp han/henne på en väntelista.

  • Anmälan görs till SPHKs sekreterare senast 1 maj.
  • För rasklubb eller distrikt som inte deltar med 2 personer minskar rasklubbs- eller distriktsbidraget med 25 %.
  • Genom aktivitetsfonden söker ni bidrag för er resa. Detta verifieras med tåg/flygbiljett eller bil/km ersättning enligt SPHK.
  • Utbildningen börjar kl 09.00 och avslutas 16.00
  • Boende finns i nära anslutning till SKKs kansli.

 

Utbildningsledare är Fredrik Bruno

SKKs kansli, Rotebergsvägen 3, Sollentuna

Vägbeskrivning finns på SKKs hemsida

 

Välkomna! Anders Hörnlund Ordförande