WSAs regel 7.8 om 150 %

I WSAs regler finns en 150 % gräns och 200 % gräns.
• Ingen förare får tävla nästa dag om vederbörande inte presterar bättre än 150 % i sprint och 200 % i medeldistans av genomsnittstiden.
• Genomsnittstiden räknas ut på de 3 snabbaste spannen.
• Varje spann jämförs med sin klass.
• Detta gäller även juniorer.
• Vid WSAs mästerskap görs inga undantag.