Information om vaccination vid WSA WM i Sveg 2018

Samtliga hundar ska vara vaccineras enligt Jordbruksverkets regler. Därutöver har WM i Sveg hårdare krav. För svenska deltagare betyder det även krav på vaccination mot Leptospiros och Rabies.

Leptospiros
Ovaccinerade hundar – två vaccinationer med fyra veckors mellanrum.
Vaccinerade hundar ska vara vaccinerade årligen.
Rekommenderas vaccinering med L4.

Leptospiros vaccin kan beställas på www.djurfarmacia.se

Parvo, HCC och valpsjuka
Vaccinerade enligt rekommendationer från respektive vaccintillverkare. Behandlande veterinär bör fylla i giltighetstid.

Kennelhosta
Vaccinering senast fyra veckor före start och inte längre tillbaka än 9 månader.

Rabies
Vaccinera enligt rekommendationer från respektive vaccintillverkare och senast 21 dagar innan tävling.

Tips – Be om kostnadsförslag då priserna varierar mellan olika veterinärer.

Anders Hörnlund
Ordförande SPHK