Ålder på hund vid svenska kval och WSAs mästerskap

Nationella tillägg till IFSS regler alla stilar 2017-2018

De nationella tilläggsreglerna är ett komplement för nationella tävlingar och gäller för alla officiella tävlingar som genomförs i Sverige.  Inga dispenser medges.

Därför gäller de svenska nationella tävlingsreglerna vid samtliga kvaltävlingar till WSA VM i Sveg.

1.9 Hundar

1.9.7 Ålder på hund räknas dagen före tävlingsdagen.

  • Slädhundstil sprint i 4, 6 och 8-spann tillåts hund tävla innevarande säsong om den är 18 månader före 1/3, dock ska den vara minst 16 månader vid tävlingstillfället.
  • I slädhundstil sprint med två (Sp2) eller med fler än 8 hundar (SpU) samt i samtliga distansklasser tillåts hund tävla när den är 18 månader.
  • Nordisk stil: 18 månader. En hund får delta i två lopp samma tävlingsdag om den sammanlagda sträckan inte överskrider 20 km.

INTERNATIONAL WSA – RACE RULES SPRINT and DISTANCE

Chapter one: General Rules

  • Genereal

1.1.2 It will be raced in two categories:

Category 1: All sled dog breeds

Category2: Alaskan Malamute, Samoyed and Greenland Dog only

1.1.3 The dog wich enters the sprint race should reach the minimum age of 15 months in the same month of the first day of the World Championship/European Championship and 18 months for Distance races. When the dog is by age allowed to race at the World Championship/Euro Championship it is also allowed to start in competition as of the first of January of that year. Before starting the young dog must be checked by the veterinarian of the race.

För meritering gäller SPHKs Meriteringsregler 2017 – 2021

3.4 Ålder på hund

Hund som deltar på DP10, DP20+ eller DP60 ska på första provdagen ha uppnått 18 månaders ålder. Vid DP 100+ och DP250+ ska hunden ha uppnått 24 månaders ålder på första provdagen. Ingen övre åldersgräns finns.

Anders Hörnlund
Ordförande SPHK