Tävlingsveterinär på tävlingar med hundar

Tävlingsveterinär på tävlingar med hundar – utkast från jordbruksverket

När behövs en tävlingsveterinär?
Om du arrangerar en offentlig tävling med djur kan det behöva vara med en veterinär på tävlingen. Veterinären ska ha kunskap om tävlingsformen och djurslaget.  Alla former av tävlingar med djur som annonserats eller till vilka man ska anmäla sig är offentliga. Bruksprov och utställningar är också tävlingar.

Tävlingsveterinären deltar hela tävlingen
Om tävlingsformen innehåller någon utav dessa moment ska en tävlingsveterinär delta hela tävlingen:

– Draghundstävling i långdistans (> 250 km)

Tävlingsveterinären deltar varje dag före tävlingen
Tävlingsveterinären behöver bara besiktiga djuren som deltar och tävlingsområdet varje tävlingsdag före tävlingen vid:

– Draghundstävling i medeldistans (40 – 250 km)

Hundtävlingar utan tävlingsveterinär
Kvalitetsbedömning såsom polarhundsprov, samt utställningar räknas som tävlingar men där behöver det inte vara en tävlingsveterinär. Andra tävlingar där det inte behöver vara med en tävlingsveterinär är:

– Draghundstävling i kortdistans (tävling på en sträcka av längst 40 kilometer)
– Barmarkstävling för draghund
– Kvalitetsbedömning såsom polarhundsprov,
– Utställning.

För mer detaljerad information gå in på http://www.jordbruksverket.se/amnesomraden/djur/olikaslagsdjur/hundarochkatter/tranaochtavla/tavlingsveterinarer.

 

Anders Hörnlund
Ordförande