Kallelse till årsmöte med Svenska Polarhundklubben

Lördagen den 13 Maj 2017 i Vårgårda på Tångahed i samband med utställning.

Tid och lokal meddelas senare

 

Motioner ska skickas till SPHKs sekreterare – skriftligen.

Emma Månsson
Lillfjällvägen 4C
831 71 Östersund
e-post sekreterare@sphk.se

Tillhanda senast 5 veckor före årsmötet dvs senast den 8 april

 

Välkomna!

Styrelsen