Frågeformulär – Organisationsöversyn

Läs underlaget i separat dokument som finns tillgängligt på SPHK C hemsida innan du besvarar dessa frågor. Arbetsgruppen fick i höstats i uppgift att titta närmare på ett förslag till hur vi kan organisera oss utan några distrikt, mm.

Arbetsgruppens underlag finner du under denna länk:
https://sphk.se/wp-content/uploads/2016/01/Stadgegruppen_organisationso-v1-1.pdf

Frågeformuläret finner du under denna länk:

https://docs.google.com/forms/d/1N9-kfZSSqNRUnT3rdfCawnTiiJda4UjcntH6iD_rdU0/viewform