Underhållsarbete av SPHK:s webbsidor

Bästa medlemmar!
Under slutet av juli månad kommer det att utföras omfattande underhållsarbete av SPHK:s webbsidor. Det kan därför komma att bli en del driftsstörningar under denna tid.
Vi ber er därför att omgående ladda hem den information ni har behov av (protokoll, startlistor, etc), i den händelse att driftstörningarna blir så omfattande att det inte går att nå sidorna alls.
Beräknad starttid för arbetet är 17:00, 15/7.
Om ni har frågor kring detta, ställ dem till robert.frick@telia.com