Information om SPHKs hemsida

SPHK har under en längre tid haft problem med hemsidan, där bland annat flera dokument inte går att öppna. Vid styrelsemötet den 7 – 8 april tillsattes en grupp med uppgift att hitta en bra lösning på problemet.

 

//Anders Hörnlund