Revidering i regelverket för meritering

Hej! SKK/PTK har godkänt en mindre revidering i regelverket för meritering 2022 – 2026, den gäller fr o m 1 januari 2023.

 
Ändringen avser:
3.1 kravet på tävlingslicens vid meritering är struket.
3.5 första stycket – Om meriteringen anordnas av draghundklubb under SDSF ska arrangerande klubb i inbjudan annonsera att det finns en meriterande klass. Samtliga spann och hundar som startar i en meriterande klass deltar i meriteringen.
 
Gott Nytt år
mvh Anders Hörnlund