Information och nyheter vid meritering 2022 – 2026

Information och nyheter vid meritering 2022 – 2026

Meriteringstillfällen anordnas av SPHK eller med SPHK i samverkan med SDSF.

Meriteringstillfällen godkänns av respektive rasklubb inom SPHK. Varje godkänt meriteringstillfälle ska tillkännages av rasklubben på SPHK:s hemsida senast en månad innan anmälningstiden går ut.

 

Reglerna har lagt ett större ansvar på föraren

  1. Att fylla i meriteringsblanketten korrekt vad avser registreringsnummer. chipnummer, stamtavlenamn för samtliga hundar (förkortningar godkänns inte) samt förarens uppgifter mm.
  2. Att vara väl förtrogen med gällande regelverk innan start. Notera att vid ofullständiga eller felaktiga uppgifter i meriteringsblanketten kan enstaka hund strykas eller helt spann diskvalificeras.

 

Alaskan malamute, grönlandshund och samojedhund:

  • Vid DP10 gäller att tiden för meriteringen ska mätas vid exakt 10 km, distansen får aldrig understiga 10 km. Om banan skulle vara längre än 10 km ansvarar arrangören för att tiden för meriteringen mäts vid exakt 10 km.
  • Vid DP100+ och DP250+ ska hunden ha uppnått 24 månaders ålder på första provdagen.
  • Vid 250+ för alaskan malamute och grönlandshund gäller för första pris att distansen är genomförd inom arrangörens maxtid.

Siberian husky

  • Vid DP250+ ska hunden ha uppnått 18 månaders ålder på första provdagen.