Information om nya meriteringsregler

Information om de nya meriteringsreglerna

SKK/ptk har nu fastställt SPHKs nya meriteringsregler för perioden 2022 – 2026. Några mindre förtydliganden ska dock göras innan reglerna kan publiceras.

Det betyder att de nya reglerna gäller från och med den 1 januari 2022.

Mvh Anders Hörnlund
Ordförande SPHK