Från riksidrottsförbundet

Hej! Lite information angående Coronaviruset
Från och med 15 augusti anpassar SKK våra rekommendationer till de som Riksidrottsförbundet gjort till sina klubbar. Riksidrottsförbundet har bland annat haft samråd med polisen kring dessa rekommendationer.
Riksidrottsförbundet
Regeringen har förbjudit allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare. Vad innebär det för idrotten?
Regeringens beslut innebär att allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare är förbjudna enligt lag – det är alltså inte enbart ett allmänt råd att de bör undvikas.

En idrottstävling är som utgångpunkt en offentlig tillställning och får därmed inte samla fler än 50 deltagare. Här krävs dock en något längre förklaring för att förstå hela bilden.

En idrottstävling som genomförs på en tydligt avgränsad arena och utan publik är inte en offentlig tillställning. Därmed gäller inte förbudet för offentliga tillställningar med fler än 50 deltagare för dessa tävlingar. Däremot måste tävlingen genomföras i enlighet med Folkhälsomyndighetens allmänna råd och rekommendationer.

Vid arenor kan det finns bostäder eller kontorslokaler som har direkt insyn på arenan. Om personer befinner sig i dessa utrymmen vid en tävling räknas de inte som publik vid en offentlig tillställning. Däremot kan besökare vid restaurang, sportbar eller liknande med direkt insyn på arenan, eller med möjlighet att ta sig in på publikområdet, räknas som publik vid offentlig tillställning. Det avgörande i den frågan är bedömningen i normalfallet, det vill säga om restaurangen vanligtvis är en del av den offentliga tillställningen eller inte. Om restaurangen i normalfallet är en del av den offentliga tillställningen räknas restaurangens besökare som publik vid den offentliga tillställningen och då gäller begränsningen om maximalt 50 deltagare

En idrottstävling som genomförs utanför en tydligt avgränsad arena och där syftet med tävlingen är att locka deltagare snarare än publik, utgör en offentlig tillställning. För dessa tävlingar gäller förbudet för offentlig tillställning med fler än 50 deltagare. I begreppet deltagare räknas utövare in.
RF har i dialog med Polisen fått klargjort att antalet deltagarna ska räknas som de deltagare som samtidigt befinner sig på tävlingsområdet.

  • För idrotter som vid tävling har gemensam start innebär det att en arrangör på samma bana kan anordna flera tävlingar för 50 deltagare samma dag eller helg – så länge deltagarna i den första tävlingen har hunnit lämna tävlingsområdet innan nästa grupp med deltagare kommer dit.

  • För idrotter som vid tävling har individuell start innebär principen att om starttiderna kan bestämmas på ett sådant sätt att maximalt 50 deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt kan en och samma klass ha fler än 50 startande över en dag eller en helg.
Mer information om offentliga tillställningar och om hur deltagarna ska räknas hittar du på Polismyndighetens webbplats