Betr. Uppdaterad information – Covid-19

SKKs presidium har gjort en ny bedömning 20 juli av förutsättningarna för hundverksamheter under hösten 2020.

Våra myndigheter rapporterar en fortsatt positiv utvecklingstrend i landet för pandemin, även om smitt-trycket är fortsatt en av de högsta i Europa. Av utvecklingen i andra länder kan noteras att flera länder/regioner har fått vidta förnyade starka begränsningar när smitt-trycket hastigt har försämrats i berörda länder/regioner.

Några förändringar i förbudet att vid offentlig tillställning samla mer än 50 personer har inte skett. Möjligheten att testa sig om man har en Covid-19 smitta eller utvecklat antikroppar mot densamma har starkt utökats.

Från och med 15 augusti anpassar SKK våra rekommendationer till de som Riksidrottsförbundet gjort till sina klubbar. Riksidrottsförbundet har bland annat haft samråd med polisen kring dessa rekommendationer.

– Med max antal personer (50) räknas de som deltar och inte tjänstgörande funktionärer. Om publik tillåts ska de inkluderas i gruppen deltagare.
– När en hundtävling eller utställning har individuella starter, vilket är de flesta, kan starttider bestämmas på ett sådant sätt att maximalt 50 deltagare finns på tävlingsområdet samtidigt, även om själva tävlingen totalt sett har flera än 50 deltagare. Detta kan ske exempelvis genom att en startgrupp startar klockan 09.00 och slutar vid 11-tiden och nästa startgrupp börjar vid 13.00.
Värt att notera är att Folkhälsomyndigheten fortsatt rekommenderar personer över 70 år att begränsa sina nära kontakter.

Fortsatt gäller att verksamheten företrädesvis sker utomhus.

Ovannämnda rekommendationer kan snabbt förändras om våra myndigheter kommer med nya direktiv.

Svenska Kennelklubben
Ulf Uddman e.u.

Info till SKKs klubbar – CS presidium beslut 20 juli.docx