Polarhundmästerskapet 2017 Inställt!

Polarhundmästerskapet ligger under SPHK och ett distrikt eller en rasklubb kan vara arrangör. Polarhundmästerskapet ska vara ett meriteringstillfälle för våra fyra polara raser, men i år är det endast två rasklubbar som har Polarhundmästerskapet som meriterande. Det jag tycker är märkligt och riktigt synd.

SPHKs distrikt nedre norra erbjöd sig att arrangera Polarhundmästerskapet 2017 i Norråker. Nedre norras ordförande har haft regelbunden kontakt med mig under planeringen. När ansökningstiden gick ut var det 24 anmälda C-spann och ett B-spann. För att få ekonomi i arrangemanget behövde de 59 deltagare. Nedre norra har sökt en förlustgaranti hos SPHK. Enligt ett årsmötesbeslut är det högsta belopp som kan beviljas en enskild aktivitet 10 000 SEK och högst 50 procent av det budgeterade underskottet. I det här fallet betyder det att nedre norra behövde minst 49 betalande deltagare plus en utbetald förlustgaranti för att gå plusminus noll. Nu är det inte så, det saknas fortfarande 24 deltagare för att få ekonomin att gå ihop. Dessutom är det få distrikt som har så god ekonomi att de själva kan täcka en förlust trotts ett stöd från SPHK.

Till er som var anmälda, bokat boende, tagit ledigt – detta är jättetråkigt, jag beklagar det verkligen!

Det som bekymrar mig inför framtiden är dels att endast två rasklubbar har Polarhundmästerskapet som meriteringstillfälle och dels att det är så få som vill delta på ett eget renrasigt Polarhundmästerskap. Vad detta kan bero på kan vi bara spekulera i, men när samtliga rasklubbar för B hundar har egna stora snöträffar med meritering och tävlingar tillsammans med sitt årsmöte verkar intresset för andra arrangemang försvinna. I det perspektivet är ett Polarhundmästerskap arrangerat av ett distrikt inte längre intressant. Kort och gott verkar de rasklubbarna vara nöjda med det de har. Rasklubben för siberian husky har aldrig haft något eget större vinterarrangemang. De har förlitat sig på att distrikten arrangerar tävlingar och meriteringstillfällen.

Det sorgliga är att stor del av SPHKs grundtanke med distrikten som arrangör av tävlingar och arbetsprov håller på att försvinna. Detta har sakta utkristalliserats under flera år och vi som varit med en längre tid har inte förstått konsekvensen av detta. Den gemensamma verksamhet som tidigare fanns inom klubben har till viss del försvunnit. SPHK som specialklubb ter sig mer idag som en klubb där rasklubbar och distrikt arbetar var och en för sig. Som medlemmar i SPHK har vi alla ett gemensamt ansvar i rasklubbar och distrikt för hur verksamheten fungerar och hur vi vill utveckla verksamheten i framtiden för att bevara våra raser.

Anders Hörnlund

Ordförande SPHK