Kallelse till årsmöte 2015

Välkomna till SPHKs årsmöte den 23 maj!

Plats: Caféet på Vevlingestrands Camping i samband med Gävle-Dalas utställning 
Tid: ca 15.00, när utställningen är slut

Motioner, skriftliga och undertecknade av motionären ska vara styrelsens sekreterare Andreas Knudsen, sekreterare@sphk.se, tillhanda senast 17 april.

Årsmöteshandlingarna publiceras på hemsidan senast två veckor före årsmötet.

Varmt välkomna!