Hapimag tyvärr inställt.

Hapimag 2018 vår inställt. På grund av att tävlingsbanan fortfarande är täckt med ett snötäcke blir vi tyvärr tvungna att ställa in Hapimagdraget i vår. Tävlingsledningen ska samtala med våran kassör snarast så vi kan betala tillbaka anmälningsavgifter. Mer info kommer inom kort på hemsidan och tävlingskalendern på draghundsport.se Vi

Fortsätt läsa

Kallelse till Årsmöte 2018 för SPHK Södra.

Lördagen den 14 April 2018 kl 17:00 i samband med Hapimagdraget. OBS! Ny datum Kallelse Årsmöte 2018-04-28 På dagordningen ordinarie årsmöteshandlingar. Motioner skickas skriftligen och underskrivna samt vara styrelsens sekreterare tillhanda senast 4 veckor före årsmötet d.v.s. 2018-03-17. Alla handlingar finns tillgängliga hos kassören Cecilia Almén från samma datum. Sekreterare

Fortsätt läsa