• Simning

  • Slädkörning

  • Klövjevandring

  • Barmarksdrag

  • Slädkörning i Koppången

Välkommen till SPHK:s distrikt Gävle-Dala

SPHK är den enda officiella rasklubben för de polara spetshundraserna,
alaskan malamute, grönlandshund, siberian husky och samojedhund.

SPHK är medlem i Svenska Kennelklubben som specialklubb. Målsättningen är att arbeta för att bevara de polara spetsarnas särart och att skapa förutsättningar för en livskraftig och god stam av polarhundar i Sverige.

SPHK är indelat i 6 distrikt. Övre Norra, Nedre Norra, Gävle-Dala, Mälardalen, Södra och Västra distriktet. De fyra raserna har även en ”egen” rasklubb för respektive ras.

SPHK är medlem i WSA World Sleddog Association, baserat på antal licensierade förare.

SPHK är med i Svenska draghundsportförbundet, via distrikten, som är anslutna till Riksidrottsförbundet.