• Lanjas Nanos

  • Härlig slädtur

Välkommen till SPHK:s distrikt Södra

Här hittar du information om vår verksamhet och våra aktiviteter, hur du blir medlem och hur du som medlem kan vara med och påverka distriktets verksamhet.

Vi hoppas snart få se dig på någon av våra aktiviteter.
Styrelsen SPHK Södra