Välkommen till SPHK Södra

Södras distrikt är vilande!

Det finns i dagsläget ingen styrelse i Södra distriktet.
Därför ligger det vilande tills några vill dra igång verksamheten igen.

Ni som vill diskutera detta ta kontakt med ordförande i SPHK. 

Ni som bor i södra och behöver licens kontakta kassör i SPHK.

E-post Ordförande
E-post Kassör