Polardraget

Information Polardraget 2023

POLARDRAGET är SPHKs egen meriterande tävling för de fyra polare raserna alaskan malamute, grönlandshund, samojedhund och siberian husky. Tävlingen är även öppen för övriga raser, som kör i en egen klass.

DATUM: 9 – 12 mars 2023

PLATS: Särna Camping.

REGELVERK:

 

BANAN:

Distansen är så nära 100 km som möjligt, inte mindre men kanske lite mer beroende på spårkonditionen. Banan är märkt enligt IFSS regelverk. Det kan finnas områden utan mobiltäckning längs med banan. Banan går till största delen på kryssmarkerade leder genom skogsterräng, myrområden och även på kalfjället.

 

KLASSAR:

Meriterande klasser – endast för alaskan malamute, grönlandshund, samojdedhund & siberian husky:

 

        Antal hundar
Klass Ras Ålder på hund Prov Vid start I mål
Pulka 1-4 hundar RNB2 24 månader DP100+ Max 4 Minst 1
8-spann RNB2 24 månader DP100+ Max 8 Minst 5 
8-spann RNB1 18 månader DP20+ Max 8 Minst 5 
12-spann RNB1 18 månader DP20+ Max 12 Minst 8

 

Icke meriterande klasser:

      Antal hundar
Klass Ras Ålder på hund Vid start I mål
Pulka 1-4 hundar RNB1/öppen 18 månader Max 4 Minst 1
8-spann Öppen 18 månader Max 8 Minst 5

 

 • Ingen dispens för ålder på hund!

 

 • Alla hundar i meriterande klasser ska ha godkänt FCI stamtavla och förarna ska vara medlem i SPHK eller liknande nationell klubb (vilket ska kunna intygas vid registreringen).

 

 • Alla spann i meriterande klasser måste även lämna in en korrekt ifylld meriteringsblankett (finns bifogat i en version, som går att fylla i på dator). Det är ett krav från SKK.

 

 • Om en utländsk hund delägs av en person boende i Sverige, måste hunden var omregistrerat i SKK före anmälningens utgång.

 

 • I de icke meriterande klasser krävs en ifylld chiplista.

 

 • Alla deltagare ska även fylla i och signerar en förarförsäkringsblankett i samband med registreringen i sekretariatet.

 

 • För utländsk registrerade hundar:

Kolla på  https://hundar.skk.se/hunddata/Hund_sok.aspx  om din hund är registrerad i SKKs databas. Finns inte hunden redan registrerat i SKKs databas MÅSTE DU OMEDELBART EFTER DU HAR ANMÄLD DIG mejla en läsbar kopia av hundens kompletta stamtavla till: polardraget@sphk.se                                                                                                   Skanna endast en komplett stamtavla per fil.

 

GRÖNT KORT & FÖRSÄKRING:

Svenska deltagare ska ha grönt kort. Alla deltagare ska ha en privat ansvars- och olycksfallsförsäkring, som täcker denna typ av tävling samt en veterinärvårds försäkring på hundarna rekommenderas på det kraftigaste.

 

START & MÅL:

Starten kommer att gå på Särna sjön nedan för Särna Camping med 2 minuters startsinterval. Målgång framför campingens huvudbyggnad, alternativt ner på sjön beroende på snömängd och väderförhållande. Sista officiella målgångs tid är söndag den 12 mars kl. 03.00. Det kommer inte att finnas någon checkpoint och deltagarna är ansvariga för sig själv och sina hundar från start till mål. Arrangören kommer INTE att förse deltagarna med GPS spårningsenheter.  

 

NUMMERVÄST:

I samband med registreringen i sekretariatet erhålls nummerväst, som föraren ska ha på sig under hela tävlingen. Nummervästen delas först ut när din registrering är komplett! Nummervästen lämnas till funktionär vid målgång.

 

FÖRARMÖTE:

Förarmöte med bangenomgång hålls fredag kväll kl. 19:00 på Burskowius skolan, Särna. Förarmöte är obligatorisk. Förare som inte deltar på förarmötet får startförbud och startavgiften återbetalas inte.

 

ID-MÄRKNING:

Alla deltagande hundar måste var ID-märkta med microchip. Chipkontroll genomförs i samband med veterinärbesiktning innan start och vid målgång.

 

VACCINATIONER:

Vaccination mot valpsjuka, parvovirusinfektion och canine hepatit är obligatorisk för alla hundar och gäller, efter att åtminstone en booster har gjorts. Vaccinationens giltighetstid måste var angivet i hundens pass eller i en av veterinär utfärdad vaccinationsbok. Den senaste vaccinationen mot valpsjuka måste vara gjord minst 14 dagar före tävlingen och får inte vara utförd för mer än fyra (4) år sedan.

 

Vaccination mot Leptospiros är ej obligatorisk.

 

Vaccination mot rabies är obligatoriskt för alla hundar, med undantag från svenska och norska hundarRabiesvaccinationen måste göras efter att hunden är ID-märkt med microchip. Vaccinationen ska ha genomförts minst 21 dagar innan inresa till Sverige. Giltighetstiden specificeras i hundens pass.

 

Vaccinationer mot, Parainluenza (PI) och/eller Kennelhosta (KC) är ej obligatoriska men REKOMMENDERAS STARKT!  Om en hund uppvisar minsta symptom på Parainfluenza och/eller Kennelhosta kommer veterinären att sätta hunden och resten av spannet ur loppet och skicka hundarna bort från stake-out- samt start- & målområdet.

 

Alla utländska hundar ska vara införda till Sverige i enlighet med Statens jordbruksverks gällande införselbestämmelser för hund. Mer info på Ta in hundar i Sverige – Jordbruksverket.se

 

VETERINÄR:

Veterinär kommer finnas på plats för obligatorisk veterinärbesiktning innan start och även vid målgång om någon hund eller spann uppvisar särskilt behov av veterinärvård. Vid start och mål finns en uppvärmd plats för vård av hundar samt för eventuell dopingkontroll.  

 

DOPING OCH MEDICINER:

Det är förarens ansvar att följa regler för doping och medicinering av hund. Regelbrott medför diskvalificering. Tävlingen följer det svenska dopingreglementet, vilket är hårdare än IFSS regelverket!  I Sverige är inga formar för medicinering principiellt tillåtet i samband med tävling.

 

PROTEST:

Protest ska vara skriftligen och inlämnas till tävlingsledaren eller domaren senast 1 timme efter det att sista ekipaget kommit i mål i den klass protesten avser. Protest får inte avse domslut eller domarens bedömning. Protestavgift på 300 kr ska erläggas i samband med att protesten lämnas in. Protest ska lämnas på avsedd blankett.

 

EFTERSÖK & RÄDDNING:

Kommer normalt inte att inledas förs 24 timmar efter sista kontakten. Om en situation kräver att en sök- och räddningsåtgärd initieras tidigare, kommer beslut att tas av tävlingsledningen tillsammans med fjällräddningen. Deltagarna ska alltid ha tillräckligt med mat och utrustning med sig för att klara sig på egen hand och klara av att ta hand om hundarna i minst 24 timmar.

 

OBLIGATORISK UTRUSTNING:

Följande utrustning är obligatorisk att ha med sig under hela tävlingen.

 • Karta (erhålls i sekretariatet vid registreringen).
 • Magnetisk kompass
 • Slidkniv eller Yxa
 • Vindsäck
 • Sjukvårdsmateriel för förare och hundar
 • Soppåse
 • Pannlampa med extra batterier
 • Hundkök med bränsle som fungerar i kyla
 • Nödproviant till hundar (0,5kg/hund) i förseglad påse som skall vara oöppnad i mål
 • Nödproviant till förare
 • Solglasögon
 • Snöspade
 • 2st snöankare i slädhundklasserna samt skotermatta

Tävlingsledningen kommer göra stickprovskontroll innan start och vid målgång. Allt som finns med från start skall tas med i mål eller förbrukas på ett ändamålsenligt sätt under tävlingen.

Utöver den obligatoriska utrustningen skall du från start ha med dig allt du förväntar dig att var i behov av under tävlingen. Du får inte ta emot något under tävlingen.  Kom ihåg att tävlingen inte har något checkpoint. Föraren ska ta hand om sig själv och sina hundar från start till mål!

SKADAT ELLER DÖD HUND:

Om en hund skadas eller dör under tävlingen ska den transporteras i släden till mål. Om möjligt kan hunden hämtas upp på annan avtalad plats. Föraren eller dennes handlar ska om möjligt förvarna tävlingsledaren eller domaren om en hund har död. Död hund ska var övertäckt vid ankomst i mål.

 

PRELIMINÄRT PROGRAM:

 

Torsdag den 9 mars 2023:

 1. 18:00 – 21:00: sekretariatet öppet för registrering (dock ingen veterinärbesiktning!).

Sekretariatet kommer finnas på Särna Camping.

 

Fredag den 10 mars 2023:

 1. 08:00 – 16:00: sekretariatet öppet för registrering, Särna Camping.
 2. 09:00 – 18:00: veterinärbesiktning, Särna Camping.

Både sekretariatet och veterinärbesiktningen har lunch mellan kl. 12:00-13:00.

 1. 19:00 – 20:00: Obligatorisk förarmöte på Buskowiusskolan, Särna.

 

Lördag den 11 mars 2023:

Starter ner på sjön vid Särna camping mellan kl. 09:00 – 11:00.

Information om startordningen ges på förarmötet.

Förväntade målgångar under eftermiddagen, kvällen och natten.

Söndag den 12 mars 2023:

 1. 03:00 sista officiella målgångs tid.
 2. 10:00 prisutdelning på balkongen (utomhus) på Särna Camping.
 3. 12:00 gemensam lunch (självkostnad) på Lena’s Kök & Bar.

FUNKTIONÄRER:

Vi kommer att behöva funktionärer torsdag-söndag vecka 10, 2023 på plats i Särna. Vill du hjälpa oss som funktionär under tävlingen, vänligen skicka din intresseanmälan till polardraget@sphk.se. Skriv lite om din erfarenhet med hund och eventuell erfarenhet från andra liknande arrangemang. Ange också vilken dag/dagar du kan hjälpa till. Glöm inte att skriva ditt telefonnummer, så kommer vi kontakta dig för mer information.

 

FRÅGOR:

Vänligen mejla alla frågor till polardraget@sphk.se

 

 

 

Varmt välkomna till Polardraget 2023!