SPHK NN Styrelse

Styrelse verksamhetsår 2019 – 2020

Ordförande

Annica Andersson
Bräcke
Tfn: 070-272 53 12
Mail: ordforande.nn(snabelA)sphk.se

Sekreterare

Lars Jämtsved
Bräcke
Tfn: 073-626 92 84 
Mail: sekreterare.nn(snabelA)sphk.se

Kassör

Jan-Olof Högström
Indal
Tfn: 070-561 47 83
Mail: framakad(snabelA)gmail.com

Ledamöter

Eleonore Andersson
Hede
Tfn: 070-3962044
Mail: ellie_17609(snabelA)hotmail.com

Allan Zvar
Hede
Tfn: 072-0042162
Mail: allan.zvar(snabelA)hotmail.com

Suppleanter

Alf Hallén (Vice Ordförande)
Torpshammar
Tfn: 070-216 75 88
Mail: alfhallen@telia.com

Nicklas Nilsson
Bräcke
Tfn: 070-650 52 13

Revisorer

Jan Nordlöf

Frits Bakker

Revisorsuppleanter

Helle Bülow Sörenssen

Lotta Eriksson

Valberedning

Anne Rossander (Sammankallande)

Eveline Koch