SPHK NN Styrelse

Styrelse verksamhetsår 2022–2023

Ordförande

Alf Hallén
Torpshammar
Tfn: 070-216 75 88
E-post Ordförande

Vice ordförand

Roger Alm

Sekreterare

Annica Andersson
Bräcke
Tfn: 070-272 53 12
E-post Sekreterare

Kassör

Jan-Olof Högström
Indal
Tfn: 070-561 47 83
E-post Kassör

Ledamöter

Hanna Viklund
Ines Wasle
Ersättare: José Valverde
 

Suppleanter

Nicklas Nilsson
Bräcke
Tfn: 070-650 52 13

Revisorer

Jan Nordlöf

Frits Bakker

Revisorsuppleanter

Helle Bülow Sörenssen

Lotta Eriksson

Valberedning

Anne Rossander (Sammankallande)

Eveline Koch