SPHK NN Styrelse

Styrelse verksamhetsår 2022–2023

Ordförande

Alf Hallén
Torpshammar
Tfn: 070-216 75 88
Mail: ordforande.nn(snabelA)sphk.se

Vice ordförand

Roger Alm

Sekreterare

Annica Andersson
Bräcke
Tfn: 070-272 53 12
Mail: sekreterare.nn(snabelA)sphk.se

Kassör

Jan-Olof Högström
Indal
Tfn: 070-561 47 83
Mail: framakad(snabelA)gmail.com

Ledamöter

Hanna Viklund
Ines Wasle
Ersättare: José Valverde
 

Suppleanter

Nicklas Nilsson
Bräcke
Tfn: 070-650 52 13

Revisorer

Jan Nordlöf

Frits Bakker

Revisorsuppleanter

Helle Bülow Sörenssen

Lotta Eriksson

Valberedning

Anne Rossander (Sammankallande)

Eveline Koch