Om

SPHK Nedre Norra är en underklubb till den riksomfattande Svenska Polarhundklubben (SPHK) som i sin tur är en specialklubb inom Svenska Kennelklubben (SKK).
SPHK är den enda officiella rasklubben för de polara raserna Alaskan Malamute, Grönlandshund, Samojedhund och Siberian Husky.

Om du som medlem i distriktet har några synpunkter eller önskemål som du tycker att styrelsen ska ta upp så är du välkommen att kontakta någon av styrelserepresentanterna. Det finns alltid en punkt på dagordningen som har rubriken ”övriga frågor” och här kan många olika ämnesområden behandlas.

Vilka som finns i styrelsen och hur du når dem finns här.

Vi vill gärna att du bidrar till att göra vår hemsida aktuell och intressant!
Dela med dig av bilder, upplevelser och berättelser, från våra träffar eller från ditt liv med dina polarhundar. Sänd din bild med kort beskrivning till webbmaster så kanske den blir publicerad.