Manual för webbansvariga

Här hittar du instruktioner för att administrera SPHK:s webbplatser. Du som är ny webbansvarig har nytta av att läsa igenom hela detta avsnitt för att få en överblick. Vid frågor kan du kontakta webbansvarig i SPHK.

Skapa nyhetsinlägg

För att skapa ett nytt nyhetsinlägg klickar du på inlägg här ovan eller går till kontrollpanelen. Välj en rubrik och skriv ditt innehåll. När du är klar trycker du på skicka inlägg. Ditt nyhetsinlägg kommer nu att synas längst upp i nyhetsflödet till vänster.

Formatering

För att innehållet på SPHK:s webbplatser ska se prydligt och framförallt enhetligt ut är det viktigt att alla skapar innehåll på samma sätt. Det bästa är att hålla sig till den allra mest grundläggande formateringen. Egna stilmallar och formateringsmetoder kanske ser bra ut på en enskild sida, men för användaren som surfar runt på SPHK:s nätverk ger det ett rörigt intryck om alla hemsidor ser olika ut.

För att skapa rubriker i den visuella editorn klickar på rullgardinen längst upp i det vänstra hörnet. Där väljer du den rubrik som är aktuell och skriver sedan den text som ska vara formaterad som en rubrik. Kom ihåg att det inte handlar om utseende i detta läge, innehållet kommer inte att se ut precis som det gör i editorn när du välj har publicerat det. Använd istället rubriknivåerna korrekt. Sidans huvudrubrik/titel (som du anger i ett särskilt fält) är rubrik 1, inga andra rubriker på sidan ska vara på den nivån. Använd i första hand rubrik 2, vill du skapa en underrubrik till en rubrik på nivå 2 väljer du rubrik 3 och så vidare. Utseendet på dessa rubriker kommer att påverkas av SPHK:s gemensamma stilmall efter publicering.

Bilder och annan media i inlägg

Det finns två sätt att inkludera bilder i inlägg. Under editorn finns en knapp där du kan bifoga filer. Lägger du till en bild där kommer den att bifogas inlägget. Vill du lägga in bilder i inläggets innehåll klickar du istället på knappen lägg till media ovanför editorns textfält. När du klickat på knappen visas din hemsidas mediabibliotek. Du kan nu välja att infoga bibliotekets befintliga filer i ditt inlägg. Om du vill lägga till nya filer i biblioteket klickar du på lägg till filer längst upp i det vänstra hörnet och följer instruktionerna. Innan du sedan klickar på infoga på sidan längst ner i höger hörn kan du ange detaljer i spalten till höger. Att ge bilden en titel och en alt-text är bra för att google och andra sökmotorer läser den texten och får då veta mer om bilden. Det hjälper webbplatsen att komma högre upp i sökresultatet. Alt-texten kommer också att visas istället för bilden om filen skulle vara otillgänglig på servern vid något tillfälle.

Klistra in innehåll från andra platser

Var försiktig när du klistrar in innehåll från andra platser. I regel kommer editorn i wordpress att spara formatering som följt med i den urklippta texten. Det bästa att göra om du vill klistra in text från en annan plats är att välja text istället för visuell längst upp i det högra hörnet på editorn där du skapar ditt inlägg. Klistra in innehållet i textläget och växla sedan tillbaka till visuell och formatera själv rubriker etc. Risken är annars att det inklistrade innehållet kommer att få ett anat utseende än det övriga innehållet i SPHK:s nätverk.

Visa innehåll från en annan plats i SPHK:s nätverk

Det finns en inbyggd funktion för att visa innehållet från en sida eller ett inlägg på andra platser i SPHK:s nätverk. Det kan exempelvis vara så att en ny sida har skapats på din webbplats och du vill uppmärksamma innehållet på den nya sidan i ett nyhetsinlägg. Du kan såklart klistra in hela innehållet i inlägget, men då måste du redigera texten på två ställen om du vill göra en ändring. Se informationen om [sphk_delat_innehåll] under rubriken shortcodes längre ner på denna sida för att lära dig mer om detta.

Redigera innehåll

För att redigera innehåll på en sida eller ett inlägg i wordpress går du till den sida eller det inlägg som du önskar redigera i din webbläsare. Väl på sidan klickar du på redigera sida/redigera inlägg i den svarta listen som visas längst upp i din webbläsare när du är inloggad i wordpress. När du gör det omdirigeras du till en ordbehandlare där du kan ändra sidans innehåll. Om sidan innehåller så kallade shortcodes (exempelvis: [[smartslider]]) och du inte riktigt vet hur det fungerar var vänligen redigera inte dem och kontakta webbmaster om du har några funderingar kring detta.

Se om formatering, media, visning av innehåll från andra platser och problem med att klistra in innehåll under rubriken skapa nyhetsinlägg ovan. Detsamma gäller vid redigering av både inlägg och sidor.

Evenemang

Tills vidare skickas evenemang till kalendern till SPHK:s webmaster (webmaster@sphk.se). Följande information är nödvändig för att eventet ska kunna läggas upp.

 • Plats, gärna med adress.
 • Starttid med datum
 • Sluttid med datum
 • Beskrivning av eventet
 • Arrangör

Ladda upp filer

För att ladda upp filer går du till den sidan du vill ladda upp dem på i din webbläsare och använder formuläret för filuppladdning. Det visas bara om du är inloggad i wordpress. Om det inte finns ett formulär för filuppladdning på sidan, det vill säga du vill skapa en ny lista med filer, måste du skapa det. När du är på rätt sida i webbläsaren klickar du på redigera sida i den svarta listen som visas överst i din webbläsare när du är inloggad i wordpress. Du omdirigeras nu till en ordbehandlare där du kan ändra sidans innehåll. För att skapa en lista med filer och uppladdningsformulär på sidan ska du använda shortcoden [sphk_filer sortera='stigande']. Närmare instruktioner om hur den fungerar finns under rubriken avancerat nedan. Vill du ha hjälp med detta kan du kontakta webbmaster.

Avancerat

Shortcodes

En shortcode är ett textkommando som skrivs direkt i innehållet på en wordpress-sida. Kommandot aktiverar en funktion som skapar innehåll som visas på den plats i texten kommandot placerats. En del shortcodes finns som standard i wordpressinstallationen, andra skapas i de plugins som finns installerade.

Anpassade shortcodes för SPHK:s webbplats

De shortcodes som har skapats specifikt för SPHK:s webbplats är följande:

 • [sphk_login]: Visar denna administratörssida
 • [sphk_nyheter]: Länkar till nyhetsinlägg
 • [arkiv]: Arkiv för nyhetsinläggen
 • [sphk_delat_innehåll]: Visar innehållet från en sida eller inlägg inom nätverket
 • [sphk_filer]: Filarkiv och uppladdningsformulär för filer
 • [sphk_sponsorer]: Visar Logotyper för klubbens sponsorer
 • [sphk_sponsorer_admin]: Administratörsverktyg för sponsorer

Filarkiv

Användning [sphk_filer root='' typer='' sortera='']
Ursprung Plugin: Sphk filarkiv
Beskrivning På den sida som denna shortcode används kommer alla filer och undermappar i en given mapp att visas. Om användaren är inloggad kommer dessutom ett formulär för filuppladdning till den aktuella mappen att visas. Denna shortcode tar emot två attribut: Typer och sortera. Attributen och dess standardvärden anges nedan.

På servern hamnar filerna i en dedikerad mapp för varje enskild wordpressida som pluginen används på. Eftersom SPHK:s hemsida är ett nätverk av flera hemsidor har varje klubb en egen mapp för media. Dessa mappar hittas i wp-content/uploads/sites. Där finns en mapp för varje sajtoch dessa är döpta efter sajternas unika id. Om pluginen används på SPHK:s sida hamnar de t.ex. i mapp 1. Den unika mappen döps efter permalinken för den sida som shortcoden används på. Om du tillexempel använder filarkivet på www.sphk.se/protokoll kommer uppladdade filer att hamna i wp-content/uploads/sites/1/protokoll.

typer=” Här anges de filtyper som ska vara tillåtna att använda. Det är frivilligt att ange typer, om du inte anger ett värde kommer som standard .PDF, .DOC, .DOCX och .XLS att kunna laddas upp men ingenting annat. Om du vill tillåta andra filer måste du ange dessa. Separera varje typ med ett semikolon. Om du väljer att ange egna tillåtna filer kommer standardinställningen att skrivas över. Vill du tillåta några av standardtyperna måste du alltså ange även dessa.Exempel: [sphk_filer root='' typer='pdf;doc;docx;xls;jpg;jpeg;png']. Detta kommer utöver de fyra standardtyperna att tillåta de vanligaste filformaten: .JPG .JPEG och .PNG;
sortera=” Här anges hur filerna som visas ska sorteras. Valet appliceras bara på filerna. Undermappar kommer alltid att visas under de filer som ligger i målmappen. Undermappar sorteras enligt serverns inställningar. Filer i undermapparna sorteras dock enligt det val som görs här. Om du använder shortcoden utan att ange sorteringsmetod kommer filerna att visas stigande efter datum (äldst först).

De alternativ som finns tillgängliga är följande:

 • Stigande: Sorterar filerna stigande efter filnamn
 • Fallande: Fallande efter filnamn
 • Äldst: Stigande efter datum (äldst först)
 • Nyast: Fallande efter datum (nyast först)
 • Logiskt: Sorterar efter “den naturliga ordningen”

Exempel: [sphk_filer sortera='stigande'].

root=” Root anger den mapp på servern där filerna ska ligga. Detta värde behöver inte anges för att shorcoden ska fungera, om root inte anges kommer sidnamnet att användas för detta. Om du skriver [sphk_filer] på sidan sphk.se/protokoll kommer alltså en mapp som heter protokoll skapas på servern och där kommer filerna att lagras. I de allra flesta fall behöver du alltså inte ange root. Ibland kan man dock vilja visa filer från en annan sida. Ett exempel på en sådan situation är då filer med resultat ska visas på den engelska språkversionen på polardistans sida. Där heter den svenska sidan resultat och den engelska results. Om shortcoden används utan att root anges på både dessa sidor kommer därför två mappar att skapas på servern och du blir tvungen att ladda upp resultat både på den svenska och den engelska sidan för att filerna ska visas på båda ställena. Om du istället använder [sphk_filer] på den svenska sidan (resultat) och på den engelska anger resultat som root, så här: [sphk_filer root='resultat'] så kommer samma filer visas även på den engelska versionen. Samma metod kan användas om du vill visa en befintlig lista med filer i ett nyhetsinlägg till exempel. Då anger du namnet på den sidan fillistan finns som root. Namnet på sidan behöver inte vara detsamma som sidans huvudrubrik. Det är det sista ordet i URL-adressen som är sidans namn, se exemplet sphk.se/protokoll ovan.