SPHK:s fullmäktige 2024

Vid årets fullmäktige för SPHK saknar rasklubben två delegater. Är du intresserad av att representera rasklubben ska du vända dig till rasklubbens ordförande snarast.

Fullmäktige går av stapeln den 9 maj, kl. 16:00, plats Ånnaboda.

Rasklubben betalar resan till Ånnaboda och ordnar med ett enklare boende för den som behöver det.