Övriga aktiviteter

På denna sida kommer ni att finna diverse inbjudningar till kurser, träffar, m.m.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Tävlingar

Vildmarksracet 27 – 28 januari 2024.

Åredraget 14 – 16 mars 2024.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Grönlandhundsträff i Norge