Köpa grönlandshund

Det finns nog få saker som är roligare än att planera för att och köpa en valp, vare sig det är den första valpen, eller en i raden. För förstagångsköparen är det naturligtvis extra spännande och dessutom extra viktigt att sätta sig in i vad den ras som man tänker skaffa sig har för egenskaper och därmed krav på sin ägare. En viktig fråga som man ska ställa sig är – ”Kan jag ge hunden det liv som svarar upp mot hundens egenskaper, så att den får ett bra liv?

Steg 1 i trappan inför det eventuella valpköpet är att förstå vad grönlandshunden är för typ av hund och då är den text som står under ’OM GRÖNLANDSHUND’ på rasklubbens hemsida bra läsning. Av texten framgår att rasen har utvecklats i ett arktiskt klimat för att arbeta som slädhund. Det är denna bakgrund som också talar om vilken typ av aktivitet som rasen är lämpad för och också vem rasen kan rekommenderas för.

Bor hundarna du besöker i hundgård, vilket är det vanligaste, så ska du inte bli förskräckt om kojor och liggbord är gnagda på, eller står lite snett och vint och att det kan finnas djupa hål grävda i hundgården. Det är bara så dom är, ständigt igång med något och har dom igen kompis att tugga på så får det bli något annat.

Besök på någon aktivitet (ex. dragprov/tävling/utställning) kan också vara mycket givande för där kan man se hur stor variation det finns inom rasen, både i storlek och typ.

Två hundar, en hane och en tik som trots den stora skillnaden dem emellan är helt inom rasstandarden.

         

8 veckors hanhundsvalp, ca 10,5 kg.               Ett år senare, ca 43 kg och 71 cm i mankhöjd.

         
12 veckors tikvalp, ca 12,5 kg.                       Ett år senare, ca 25 kg och 55 cm i mankhöjd

Steg 3 i trappan är att hitta en valpkull och då kan du med fördel söka valpar i både Sverige och Norge. Ibland kan du hitta någon valpkull på rasklubbens hemsida under ’Kontakt/Valpförmedling’, men idag är det vanligast med annonser på de sociala medierna. Det finns betydligt fler grönlandshundar i Norge än i Sverige, men utbytet av hundar mellan länderna är ganska stort, så bra hundar kan du finna i båda länderna.

Vad är då en bra hund? Rasklubbens syn på detta kan du bl.a. läsa om på hemsidan under ’OM GRÖNLANDSHUND/RASKLUBBEN REKOMMENDERAR’. För den nya valpköparen kanske en del av det som står där är ”grekiska” och därför kommer några förtydliganden:

  • Dragproven är tänkt att vara en utvärdering av hundens bruksegenskaper och för grönlandshunden finns 5 dragprov: DP10, DP20+, DP60, DP100+ och DP250+. DP står för dragprov och siffran bakom antyder vilken distans som provet körs över. För utförlig beskrivning se följande länk.
  • Alla hundraser beskrivs i en rasstandard. Huvudsakligen beskrivs hundens exteriör, men även hundens funktion finns beskriven. Vid en utställning jämförs den enskilda hunden mot rasstandarden. För mer information om utställningar se ‘Arrangemang/Utställning’ .
  • Fjällturer ställer andra och många gånger större krav på hundarna än vad exempelvis dragprov gör. Närmare det ursprungliga användningssättet än en fjälltur kan vi inte komma i Sverige och det är därför värdefullt om föräldradjuren även har utvärderats under fjällturer.

Förutom det som står i ’OM GRÖNLANDSHUND/RASKLUBBEN REKOMMENDERAR’ så är det viktigt att föräldradjuren har bra mentalitet. Det ska vara tillgängliga för människor och inte visa någon aggressivitet mot andra hundar. Detta är helt nödvändigt för att kunna köra dem i spann med lösa linor, samt att vid tävlingar och prov, kunna passera och bli omkörd av andra spann utan problem. Även när du exempelvis rastar din hund i koppel måste den självklart kunna umgås med andra hundar av diverse raser.

Naturligtvis ska du också träffa föräldradjuren. Tiken är av förklarliga skäl inte svår att få träffa, däremot kan det vara svårare med hanhunden för denna hund kan bo långt ifrån uppfödaren. Till detta ska läggas att tikens mentalitet har stor inverkan på valparna, så glöm inte bort att titta på henne när du tittar på valparna.

Är detta målet med din valp då är grönlandshunden ett bra val!