Års- & medlemsmöten

Årsmöteshandlingar 2021

På grund av den pågående pandemin har styrelsen beslutat att, i enlighet med en dispens från SKK, flytta 2021 års årsmöte till 2022. Detta innebär att styrelseposterna förlängs ett år och vid årsmötet 2022 gör man valen enligt valberedningens förslag för 2021.