Valpförmedling

Till dig som funderar på att köpa grönlandshund!

(Du hittar inrapporterade valpkullar och genomförda parningar längst ner på denna sida)

Det är en härlig ras och den behöver få utlopp för sin energi. Det är därför viktigt att du kan ge den det. Grönlandshunden är en arbetande hund för aktivt friluftsliv. Grönlandshunden är i första hand en arktisk slädhund som kommer till sin största rätt framför släde, skidor eller pulka. När det är barmark kan man använda den framför ett fordon på hjul t.ex. cykel, gå långturer med klövjeväskor eller andra aktiviteter. Det är betydelsefullt att du är aktiv med din hund, för att hunden skall må bra. Tänk på att ha koll på termometern när du jobbar med din grönlandshund.

Rasen är frisk, men ta ändå reda på så mycket som möjligt om föräldrarna till valpen och föräldrarnas syskon.

Föräldrarna skall vara höftledsröntgade och det är viktigt att du också röntgar din hund när den har åldern inne. Röntgen bör göras oavsett om du planerar att ställa ut den, tävla eller kanske använda den i avel.

Vänd dig gärna till rasklubbens faddrar eller någon annan i klubben för att få veta mera och för att få träffa rasen, om du inte redan har gjort det.
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Valpannonser

För att lägga ut en valpannons behöver vi följande uppgifter:
1. Födelsedatum för valpkullen, antal valpar, fördelning hanar/tikar.
2. Faderns och moderns -namn, -reg nr ,-HD status, -höjd/vikt, utställningsmeriter, dragprov o dragmeriter.
3. Övrig info på max 75 ord, samt dina kontaktuppgifter: namn ,tel. nr, mobil nr., e-postadress och ev. hemsida.
4. Max två bilder i .png eller .jpgformat.

Kontaktpersoner för valpförmedlingen är Maria Lütken, tel. 070 251 42 01, e-post: lutken(at)yahoo.se:  och Monica Hjelm tel. 072 743 32 99, e-post: irkes(at)telia.com.

Valpkullarna ligger kvar på sidan tills valpkullen är 10 veckor gammal om inget annat meddelas.

++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Valpar födda

Helén Söderström genomförde juni 2021 nedanstående parning som har givit fyra valpar, tre hanar och en tik. Samtliga valpar är tingade. 

SE 50889/2014 Kallasgårdens Njannja, SE (POLAR)CH SE UCH
Är en trygg, lyhörd och arbetsam tik på 6 ½ år som aldrig ger annat än max när hon arbetar i selen. Njannja betraktar oftast omgivningen med ro och finner sig alltid till rätta men har grönlandshundens energi och livslust.

NO55177/17 Freke X av Wanvare 
Är en trygg, lugn och lyhörd hanhund på 3 ½ år. Han är diplomaten hemma i hundgården och det blir aldrig något tjorv när Freke är med. I selen är han hårt arbetande och går som ledarhund och passerar människor och djur utan att lägga energi på dem.

 

 

 

             Kallasgårdens Njannja                                 Freke X av Wanvare.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Planerade och genomförda parningar 

Vi har inga planerade eller genomförda parningar inrapporterade.